•   کتب منتشره دانشگاه آزاد همدان
    ادامه
  •   بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاه مبتکرانه و سازنده بپردازند. (مقام معظم رهبري)
  •   نگذاريد پيشرفت علمي کشور متوقف شود (مقام معظم رهبري)
  •   به وب سايت مديريت پژوهش خوش آمديد
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .